Wie is ons?

Die IVA is ʼn wêreldwye vereniging van Afrikaans dosente en studente wat sonder winsbejag optree. Enige Afrikaanse dosent of student kan by die IVA aansluit.

Die IVA is aanvanklik onder die vaandel van die Akademie vir Wetenskap en Kuns geloods, en later met die ondersteuning van die Afrikaanse Taalraad verder geneem. Twee aanvanklike beplanningsessies het in die loop van 2016 plaasgevind. Die IVA word tans deur ʼn voortsettingskomitee bestaande uit die volgende mense bestuur:

IVA se bestuur bestaan uit die volgende mense

(Word by die 28 Okt. Algemene Jaarvergadering verkies)
Voorsitter: Dr. Amanda Lourens
Ondervoorsitter: Dr. Bibi Burger
Bestuurder: Dewald Koen

Lede:

Dewald Koen – Universiteit van Fort Hare
Giselle Botha – Universiteit Stellenbosch
Andries Visagie – Universiteit Stellenbosch
Adean van Dyk – Sol Plaatje Universiteit
Lynette Bester – Nelson Mandela Universiteit
Bibi Burger – Universiteit van Pretoria
Ilse de Korte – Rhodes-Universiteit
Ria Olivier – Afrikaanse Taalraad
Neil van Heerden – Unisa
Conrad Steenkamp – Afrikaanse Taalraad
Alwyn Roux – Unisa
Anne-Marie Beukes – Afrikaanse Taalraad / UJ
Hendrik Theys – KSUT
Thys Human – Noordwes-Universiteit
Amanda Lourens – Universiteit Stellenbosch
Joan Hambidge – Universiteit van Kaapstad
Wannie Carstens – Noordwes-Universiteit
Theo Kemp – Jakes Gerwel Stigting
Susann Marais – US / ATR
Etienne van Heerden – Litnet
Dioné Prinsloo – SA Akademie
Karen de Wet – Universiteit van Johannesburg
Marni Bonthuys – Universiteit van Wes-Kaapland
Angelique van Niekerk – Universiteit van die Vrystaat