Vaktydskrifte

Literator

Die Tydskrif vir Besondere en Vergelykende Taal- en Literatuurstudie (Literator) is ‘n geakkrediteerde ooptoegangjoernaal wat vergelykende studies oor Suid-Afrikaanse taal- en letterkunde asook ander kulturele gebeurtenisse met betrekking tot taal, media en kulturele grense publiseer.

LitNet Akademies

LitNet Akademies, as onderafdeling of node van LitNet waar portuurbeoordeelde artikels gepubliseer word, vorm ’n geakkrediteerde akademiese aanlynjoernaal wat Afrikaanse navorsingsartikels publiseer. Hierdie spesifieke been van LitNet Akademies bevat artikels van geesteswetenskaplike aard. Al hierdie artikels vorm deel van die aanlynjoernaal LitNet Akademies. Dit is volkome geïntegreer met die LitNet-hiperteksomgewing: Die akademiese artikels wat hier geskakel word, word aangevul deur LitNet-onderhoude, videogrepe op LitNet se YouTube-kanaal, aanlyndebatte op LitNet se SeminaarKamer en resensie-essays in ons node Boeke en skrywers.

SPiL Plus

SPiL Plus is ‘n uitbreiding van Stellenbosch Papers in Linguistics (SPiL) wat akademiese artikels oor moderne taalkundenavorsing in Suider-Afrika publiseer. Uitgawes van SPiL Plus word twee jaarliks aanlyn gepubliseer en vorm deel van die korps ooptoegangjoernale wat gebruik maak van eweknie evaluasie om vir gehalteversekering in Suid-Afrika.

Stilet

Stilet is die amptelike lyfblad van die Afrikaanse Letterkundevereniging (ALV). Die tydskrif word geheel gewy aan die wetenskaplike studie van die Afrikaanse literatuur in die vorm van navorsingsartikels, literêre analises, kommentaar oor aktuele literêre vraagstukke en ALV-kongresreferate.

Tydskrif vir Geesteswetenskappe

Die Tydskrif vir Geesteswetenskappe is ‘n publikasie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en word gewy aan die publikasie van oorspronklike navorsings- en oorsigartikels in die teologie, kuns en kulturele, sosiale, ekonomiese en opvoedkundige wetenskappe, sowel as aan boekbesprekings, kronieke en gedigte.

Tydskrif vir Letterkunde

Tydskrif vir letterkunde is ‘n onafhanklike tydskrif, geakkrediteer deur die Suid-Afrikaanse Departement van Onderwys, en geïndekseer op verskeie indekse onder meer ISI, Sabinet en MLA. Die redakteur nooi belangstellendes om oorspronklike, ongepubliseerde navorsings- en oorsigartikels oor teoretiese, toegepaste en vergelykende aspekte van Afrika letterkundes en kulturele praktyke vir oorweging aan te bied.

Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans (TN&A)

Die TN&A is ’n geakkrediteerde tydskrif en word uitgegee deur die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek, met finansiële steun van die Nederlandse Taalunie. Die tydskrif wil die studie van die Nederlandse taal-, letterkunde en kultuur bevorder, ook in sy verhouding tot die Afrikaanse taal- en letterkunde. Daarbenewens wil die SAVN die Afrikaanse taal- en letterkunde deur middel van die TN&A in Nederlandstalige gebiede bevorder. Die tydskrif verskyn twee keer per jaar.

Werkswinkel

Uitgawe van die Departement South African Studies aan die Adam Mickiewicz Universiteit in Poznán. A scientific journal devoted to a broad perspective on Dutch and South African languages, literatures and cultures. Articles are published in English, Dutch and Afrikaans, and the double blind peer review policy (two anonymous external specialists review an anonymous version of a manuscript) is followed. The structure of the journal consists of three parts: Papers – with scientific research articles, Views – with opinions, polemics, points of view, academic insights and extended academic research and Reviews.