19 September 2018

Geagte kollegas

Insake: Internasionale Vereniging vir Afrikaans (IVA) jaarvergadering (2018)

Hiermee word u hartlik uitgenooi na die IVA se jaarvergadering. Elke Afrikaansdepartement word vriendelik versoek om ’n verteenwoordiger(s) na die vergadering te stuur.

Die doel van die vergadering is om die vordering wat tot dusver gemaak is en planne vorentoe te bespreek. Verder sal ’n grondwet-werksdokument bespreek word.

Datum: Saterdag, 27 Oktober 2018
Tyd: 09:00
Plek: Nelson Mandela Universiteit (Embizweni-gebou, hoofgebou, vierde vloer, seminaarkamer 0415, Universiteitsweg, Summerstrand, Port Elizabeth)

U word vriendelik versoek om voor of op 5 Oktober 2018 die besonderhede van die persoon / persone wat u departement sal verteenwoordig aan Susann Marais (maraiss@sun.ac.za) te stuur.

U word vriendelik versoek om die volgende inligting deur te stuur:
– Dieetvoorkeure;
– Hoeveel lede u departement na die vergadering gaan stuur;
– Departementslede se name en vanne

Indien u departement nie u eie reis- en of verblyfkoste kan dek nie, moet die inligting so spoedig moontlik deurgestuur word. Die ATR benodig die inligting vir begrotingsdoeleindes.

Kontak my gerus indien u enige verdere navrae in die verband het.

Met vriendelike groete,

Bibi Burger
bibi.burger@up.ac.za