Nuus

SAVN-kongres 2022

Na die baie onsekerheid en die gevolglike uitstel van ons beplande kongres(se), vertrou die SAVN-bestuur dat ons uiteindelik ‘n werkbare plan kon maak om die 10de internasionale kongres van die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek te laat realiseer.

Verder vind daar – soos jul waarskynlik al weet – reeds in 2022 ʼn internasionale Neerlandistiekbyeenkoms plaas, naamlik die Internasionale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) se 21ste Colloquium Neerlandicum (22-26 Augustus 2022 in Nijmegen, Nederland). Ons weet ook dat heelwat van die IVN-deelnemers ook die SAVN-kongres sou wou bywoon, en visa versa.

Die IVN- en SAVN-bestuur het daarom ʼn besluit geneem om eerder saam te werk met die organisering van die twee kongresse. Die SAVN-kongres word daarom nou nie meer as ʼn afsonderlike kongres in Suider-Afrika aangebied nie, maar eerder as ʼn temagerigte been van die IVN-kollokwium in Nijmegen. Dit sal beteken dat daar in Nijmegen by die IVN-kollokwium ʼn aantal (parallelle) sessies in ʼn afsonderlike ruimte by die kongresvenue aangebied sal word wat volledig aan referate rondom die Neerlandistiek in Suider-Afrika afgestaan sal word. Hierdie been van die kollokwium sal steeds rondom die SAVN-kongrestema van 2020 ingerig sal word, naamlik “Het leven van tekens … en teksten”. Deelnemers sal steeds die referate wat hul vir die 2020-kongres beplan/ingedien het, by hiérdie kollokwium kan aanbied, en die SAVN-ledevergadering sal ook tydens hierdie week plaasvind.

Die SAVN-been van die IVN-kongres sal die vorm van ʼn hibriede samekoms aanneem. Enige deelnemers is welkom na Nijmegen te reis om in persoon aan die kollokwium deel te neem (hetsy as aanbieder óf slegs as bywoner). Verder sal daar ook ʼn moontlikheid wees om aanlyn aan die verrigtinge deel te neem (hetsy as aanbieder óf as deelnemer). Sodoende word SAVN-lede wat nie na die buiteland kan reis in Augustus 2022 nie, steeds by die kongres betrek.