Doelstelling van die Internasionale Vereniging vir Afrikaans (IVA)

Die doel van die Internasionale Vereniging vir Afrikaans (IVA) is om die gehalte en volhoubaarheid van Afrikaans en die Afrikaanse taal- en letterkunde as vak en onderrigtaal te ondersteun en te bevorder. Die IVA bereik hierdie doel deur samewerking en sinergie tussen Afrikaans departemente, dosente en studente wêreldwyd te bevorder en te fasiliteer. Die IVA bevorder ook samewerking met vennote, plaaslik en internasionaal, wat ʼn rol in die handhawing van die infrastruktuur en ekologie van Afrikaans speel.

Departemente

Die dosente-portaal bied die moontlikheid vir dosente en ander professionele persone om lesmateriaal en inligting oor uitruilprogramme en oorsese besoeke te deel en om gespreksgroepe te vorm.

Vennote

Die Internasionale Vereniging vir Afrikaans vorm deel van ’n verskeidenheid organisasies wat hulself vir die bevordering van Afrikaans op alle vlakke van die samelewing beywer.

Fokus en infrastruktuur

Die IVA fokus primêr op Afrikaans as literêre en akademiese taal op universiteitsvlak, hoewel die skakel met Afrikaans as onderrigtaal as noodsaaklik vir die langtermyn lewensvatbaarheid van die taal as vak geag word.

Die IVA se webblad sal mettertyd as ʼn portaal ontwikkel word om uitruiling tussen dosente, en tussen dosente en studente, te vergemaklik. Intussen bied dit maklike toegang tot inligting oor departemente, dosente en hulle spesialiteite, beurse, asook skakels na hulpbronne en belangrike vennote van die IVA.