Bronne

Tydskrifte en digitale bronne

  • Vaktydskrifte

LitNet Akademies
LitNet Akademies, as onderafdeling of node van LitNet waar portuurbeoordeelde artikels gepubliseer word, vorm ’n geakkrediteerde akademiese aanlynjoernaal wat Afrikaanse navorsingsartikels publiseer. Hierdie spesifieke been van LitNet Akademies bevat artikels van geesteswetenskaplike aard. Al hierdie artikels vorm deel van die aanlynjoernaal LitNet Akademies. Dit is volkome geïntegreer met die LitNet-hiperteksomgewing: Die akademiese artikels wat hier geskakel word, word aangevul deur LitNet-onderhoude, videogrepe op LitNet se YouTube-kanaal, aanlyndebatte op LitNet se SeminaarKamer en resensie-essays in ons node Boeke en skrywers.

Stilet
Stilet is die amptelike lyfblad van die Afrikaanse Letterkundevereniging (ALV). Die tydskrif word geheel gewy aan die wetenskaplike studie van die Afrikaanse literatuur in die vorm van navorsingsartikels, literêre analises, kommentaar oor aktuele literêre vraagstukke en ALV-kongresreferate.

Tydskrif vir Geesteswetenskappe
Die Tydskrif vir Geesteswetenskappe is 'n publikasie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en word gewy aan die publikasie van oorspronklike navorsings- en oorsigartikels in die teologie, kuns en kulturele, sosiale, ekonomiese en opvoedkundige wetenskappe, sowel as aan boekbesprekings, kronieke en gedigte.

Tydskrif vir Letterkunde
Tydskrif vir letterkunde is 'n onafhanklike tydskrif, geakkrediteer deur die Suid-Afrikaanse Departement van Onderwys, en geïndekseer op verskeie indekse onder meer ISI, Sabinet en MLA.
Die redakteur nooi belangstellendes om oorspronklike, ongepubliseerde navorsings- en oorsigartikels oor teoretiese, toegepaste en vergelykende aspekte van Afrika letterkundes en kulturele praktyke vir oorweging aan te bied.

Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans (TN&A)
Die TN&A is ’n geakkrediteerde tydskrif en word uitgegee deur die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek, met finansiële steun van die Nederlandse Taalunie. Die tydskrif wil die studie van die Nederlandse taal-, letterkunde en kultuur bevorder, ook in sy verhouding tot die Afrikaanse taal- en letterkunde. Daarbenewens wil die SAVN die Afrikaanse taal- en letterkunde deur middel van die TN&A in Nederlandstalige gebiede bevorder. Die tydskrif verskyn twee keer per jaar.

Werkwinkel
Uitgawe van die Departement South African Studies aan die Adam Mickiewicz Universiteit in Poznán. A scientific journal devoted to a broad perspective on Dutch and South African languages, literatures and cultures. Articles are published in English, Dutch and Afrikaans, and the double blind peer review policy (two anonymous external specialists review an anonymous version of a manuscript) is followed. The structure of the journal consists of three parts: Papers – with scientific research articles, Views – with opinions, polemics, points of view, academic insights and extended academic research and Reviews.

  • Ander publikasies en digitale bronne

Afrikaans in Europa
Uitgebreide webblad van die Universiteit van Wene met nuttige inligting oor Afrikaans, spesifiek vir buitelandse studente.

Afrikaanse woordelys en spelreëls (AWS)
Die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS) is 'n publikasie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns met spelreëls, 'n woordelys en 'n afkortingslys vir Afrikaans. Die eerste uitgawe het in 1917 verskyn, en dit is sedertdien gereeld opgedateer. Die Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns stel hierdie publikasie saam met die primêre doel om leiding te gee ten opsigte van spelling.
Gaan kyk gerus na die Taalkommissie se Facebookblad, waar daar daagliks taalkwessies bespreek word.

Beter Afrikaans
Daaglikse toets om Afrikaans te leer en te verbeter.

Citybooks Stellenbosch
Kortverhale oor Stellenbosch, geskryf deur vooraanstaande skrywers soos Marlene van Niekerk en Saskia de Coster. Elke kortverhaal kan aanlyn gelees word, of as potgooi of e-boek afgelaai word, en word in Afrikaans, Nederlands, Engels en Frans uitgegee deur die Vlaams/Nederlandse Huis DeBuren.

LitNet
"Die boekehuis met baie wonings"; 'n aanlyn joernaal met nuus oor Afrikaanse boeke, skrywers, musiek, flieks, resensies en meningsartikels. Die portaal ATKV-skrywersalbum is LitNet se omvattende biografiese ensiklopedie.

Maandblad Zuid-Afrika
Tweetalige (Afrikaans en Nederlands) uitgawe van die Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging (NZAV) waarin aktuele kwessies rakende politiek, ekonomie en kultuur bespreek word. Dit gee ook 'n maandelikse oorsig van die jongste boeke wat deur die Suid-Afrikaanse Instituut se biblioteek in Amsterdam aangekoop is.

Open Languages - Afrikaans
Aanlyn leeromgewing om Afrikaans te leer. Die webwerf se missie is om die beste moontlike Afrikaans onderrig kosteloos aan die internasionale gemeenskap te bied. Die visie van Open Languages is om bydraes van moedertaalsprekers aan te bied (gedigte, stories, sang, humor, ens.) sodat die leerder die taal kan ervaar soos dit alledaags gebruik word.