Digitale hulpbronne

Afrikaans in Europa

Uitgebreide webblad van die Universiteit van Wene met nuttige inligting oor Afrikaans, spesifiek vir buitelandse studente.

Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS)

Die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS) is ‘n publikasie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns met spelreëls, ‘n woordelys en ‘n afkortingslys vir Afrikaans. Die eerste uitgawe het in 1917 verskyn, en dit is sedertdien gereeld opgedateer. Die Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns stel hierdie publikasie saam met die primêre doel om leiding te gee ten opsigte van spelling.

Beter Afrikaans

Daaglikse toets om Afrikaans te leer en te verbeter.

Citybooks Stellenbosch

Kortverhale oor Stellenbosch, geskryf deur vooraanstaande skrywers soos Marlene van Niekerk en Saskia de Coster. Elke kortverhaal kan aanlyn gelees word, of as potgooi of e-boek afgelaai word, en word in Afrikaans, Nederlands, Engels en Frans uitgegee deur die Vlaams/Nederlandse Huis DeBuren.

LitNet

“Die boekehuis met baie wonings”; ‘n aanlyn joernaal met nuus oor Afrikaanse boeke, skrywers, musiek, flieks, resensies en meningsartikels. Die portaal ATKV-skrywersalbum is LitNet se omvattende biografiese ensiklopedie.

Maandblad Zuid-Afrika

Tweetalige (Afrikaans en Nederlands) uitgawe van die Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging (NZAV) waarin aktuele kwessies rakende politiek, ekonomie en kultuur bespreek word. Dit gee ook ‘n maandelikse oorsig van die jongste boeke wat deur die Suid-Afrikaanse Instituut se biblioteek in Amsterdam aangekoop is.

Open Languages – Afrikaans

Aanlyn leeromgewing om Afrikaans te leer. Die webwerf se missie is om die beste moontlike Afrikaans onderrig kosteloos aan die internasionale gemeenskap te bied. Die visie van Open Languages is om bydraes van moedertaalsprekers aan te bied (gedigte, stories, sang, humor, ens.) sodat die leerder die taal kan ervaar soos dit alledaags gebruik word.