Welkom by die Internasionale Vereniging vir Afrikaans

Kruispunt vir Afrikaans

Die Internasionale Vereniging vir Afrikaans (IVA) is ’n internasionale netwerk ter bevordering van wêreldwye skakeling van sake wat Afrikaans raak. Die hooffokus is op die ondersteuning van die onderrig van Afrikaanse taal- en letterkunde op akademiese vlak, maar ook van ander aspekte wat die bevordering en uitbreiding van Afrikaans op internasionale vlak beoog.

Die webblad:

  • Die dosente-portaal bied die moontlikheid vir dosente en ander professionele persone om lesmateriaal en inligting oor uitprogramme en oorsese besoeke te deel en om gespreksgroepe te vorm.
  • Hou die ‘nuus’-gedeelte dop om op hoogte te bly van die jongste verwikkelinge en gebeure rondom Afrikaans.
  • Studente en ander belangstellendes kan aanteken by die studente-portaal.